Σκεπες

Η κατασκευή στέγης ως προς την μορφή της αποτελείται από ένα ή περισσότερα κεκλιμένα επίπεδα ανάλογα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου .
Η διαμόρφωση των ειδών στέγης διακρίνονται σε επίπεδες (δώματα) και σε στέγες με κλίση .
Οι επίπεδες έχουν κλίση έως 5-7 % , οι μέτριες έως και 45 % και οι μεγάλης κλίσης άνω του 45 % .
 

Ανάλογα με τον αριθμό των κεκλιμένων στεγάστρων χωρίζονται σε κατηγορίες

  • Μονόρριχτη είναι η πιο απλή μορφή στέγης και αποτελείται από ένα κεκλιμένο στέγαστρο
  • Δίρριχτη είναι αυτή που αποτελείται από δυο κεκλιμένα στέγαστρα
  • Τρίρριχτη είναι η στέγη που αποτελείται από τρία κεκλιμένα επίπεδα
  • Τετράρριχτη είναι η στέγη που αποτελείται από τέσσερα κεκλιμένα επίπεδα
  • Πολύρριχτη ή πολυσύνθετη είναι η στέγη που συνδυάζει διάφορα σχέδια σύμφωνα με την κάτοψη του κτιρίου

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία μιας στέγης

  • Κορφιάς είναι το υψηλότερο σημείο της στέγης που ενώνονται μεταξύ τους τα κεκλιμένα στέγαστρα
  • Ντερέδες ή λούκια είναι τα σημεία που σχηματίζονται από την ένωση δυο κεκλιμένων επιπέδων όπου εκεί συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής
  • Γραμμή απορροής είναι το χαμηλότερο οριζόντιο τμήμα των κεκλιμένων στεγάστρων όπου ή απορρέουν ελεύθερα ή καταλήγουν σε υδρορροές .